Databeskyttelsespolitik

Beskyttelse af vores brugeres personoplysninger er vores største prioritet. Denne databeskyttelsespolitik angiver, hvordan Viking-Lotto.net bruger og beskytter eventuelle oplysninger, som du tilvejebringer på dette websted.

Ved at bruge dette websted og acceptere denne politik, accepterer du vores brug af cookies i overensstemmelse med vilkårene beskrevet nedenfor. Du bedes se vores cookie-politik for flere oplysninger.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

i kan indsamle, opbevare og bruge følgende typer af personoplysninger:

 • Oplysninger om dine besøg på og brug af dette websted og om den enhed, du bruger til at browse webstedet, herunder din IP-adresse, browsertype og -version, henvisningskilde, varighed af besøg, operativsystem, sidevisninger og webstedsnavigation.
 • Eventuelle oplysninger, som du tilvejebringer for os med henblik på at abonnere på vores webstedstjenester, nyhedsbreve, meddelelser og/eller konkurrencetilmeldinger.
 • Eventuelle andre oplysninger, som du vælger at sende til os.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Eventuelle personoplysninger, der sendes til os via dette websted, vil blive brugt til de formål, der er angivet i denne databeskyttelsespolitik eller på relevante dele af webstedet. Vi kan bruge dine personoplysninger til at:

 • Administrere webstedet.
 • Tilpasse webstedet for at afspejle dine interesser og forbedre din browsing-oplevelse.
 • Muliggøre brugen af webstedstjenester.
 • Sende dig meddelelser, herunder markedsføringsmeddelelser.
 • Sende dig oplysninger eller meddelelser via e-mail, hvis du anmoder om dem.
 • Sende dig markedsføringsmeddelelser vedrørende vores forretning eller udvalgte tredjeparters virksomheder, som vi mener kan være af interesse for dig, og hvor du specifikt har accepteret at modtage disse oplysninger via e-mail. Du kan fravælge modtagelse af disse oplysninger ved at kontakte os til enhver tid.
 • Invitere dig til at deltage i enhver af de kampagner eller konkurrencer, som vi kan tilbyde vores webstedsbrugere fra tid til anden
 • Behandle forespørgsler eller klager fra dig vedrørende dette websted.
 • Opretholde webstedssikkerhed og beskytte mod svigagtig aktivitet.
 • Sørge for, at du overholder vilkårene og betingelserne, der regulerer brugen af dette websted.

Vi deler ikke dine personoplysninger med eventuelle tredjeparter til direkte markedsføringsformål, hvis du har afmeldt tjenesten.

Videregivelser

Vi kan videregive dine personoplysninger til enhver af vores medarbejdere, agenter, leverandører eller underleverandører, i det omfang det med rimelighed er nødvendigt til de formål, der er angivet i denne databeskyttelsespolitik.

Vi kan videregive dine personoplysninger til ethvert medlem af vores koncernselskaber (dette betyder ethvert af vores datterselskaber, vores ultimative holdingselskab og alle dets datterselskaber) i det omfang det med rimelighed er nødvendigt til de formål, der er angivet i denne databeskyttelsespolitik.

Derudover kan vi videregive dine personoplysninger:

 • Hvis påkrævet ved lov.
 • For at fastlægge, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder (herunder tilvejebringe oplysninger for andre til forebyggelse af svig.
 • Til købere (eller potentielle købere) af enhver virksomhed eller ethvert aktiv, som vi sælger (eller overvejer at sælge).
 • I forbindelse med eventuel igangværende eller fremtidig retssag.
 • Til enhver person, som vi med rimelighed mener, kan anmode en domstol eller anden kompetent myndighed om videregivelse af de pågældende personoplysninger, hvor en sådan domstol eller myndighed, efter vores rimelige opfattelse, med stor sandsynlighed ville pålægge videregivelse af de pågældende personoplysninger.

Med undtagelserne angivet i denne databeskyttelsespolitik , giver vi ikke dine oplysninger til tredjeparter.

Internationale dataoverførsler

De oplysninger, som vi indsamler, kan opbevares, behandles og overføres mellem ethvert af de lande, hvor vi driver virksomhed, således at vi kan bruge oplysningerne i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik.

Eventuelle oplysninger, som du tilvejebringer, kan overføres til andre lande, herunder lande, der ikke har databeskyttelseslove, der svarer til dem, der er i kraft i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Eventuelle personoplysninger, som du indsender til offentliggørelse på dette websted, kan efterfølgende blive tilgængelige via internettet og rundt omkring i verden. Vi kan ikke forhindre brugen eller misbrugen af sådanne oplysninger af andre.

Du accepterer udtrykkeligt sådanne overførsler af personoplysninger.

Sikkerhed af dine personoplysninger

Vi tager rimelige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at forhindre tab, misbrug eller ændring af dine personoplysninger.

Vi opbevarer alle de personoplysninger, som du tilvejebringer på vores sikre servere.

Alle elektroniske transaktioner indgået via webstedet vil blive beskyttet af krypteringsteknologi.

Du anerkender, at transmissionen af oplysninger over internettet potentielt er usikker, og vi kan ikke garantere sikkerheden af oplysninger, der sendes over internettet.

Du er ansvarlig for at holde din adgangskode og andre loginoplysninger fortrolige. Selv om du skal bruge din adgangskode til at logge ind på din konto, bliver du aldrig bedt om at oplyse din adgangskode til en repræsentant eller medarbejder hos virksomheden.

Ændringer til politikken

Viking-lotto.nets databeskyttelsespolitik kan blive opdateret fra tid til anden, og en ny version vil blive offentliggjort på dette websted, hvis dette er tilfældet. Tjek venligst denne side fra tid til anden for at sikre, at du accepterer eventuelle ændringer. Vi kan også underrette dig om eventuelle ændringer til denne databeskyttelsespolitik via e-mail.

Dine rettigheder

Du kan bede os om at give dig eventuelle personoplysninger, som vi opbevarer om dig. Tilvejebringelse af sådanne oplysninger vil være underlagt:

 • Betaling af et administrationsgebyr.
 • Tilvejebringelsen af passende bevis for din identitet, som vil omfatte en notarielt bekræftet fotokopi af dit pas plus en original kopi af en forsyningsregning, der viser din nuværende adresse). Vi forbeholder os ret til at anmode om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet, hvis påkrævet.

Vi kan tilbageholde sådanne personoplysninger i det omfang tilladt ved lov.

Du kan bruge oplysningerne på vores side Kontakt Os til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål.

Tredjepartswebsteder

Selv om dette websted linker til andre websteder, er vi ikke ansvarlige for tredjepartswebsteders databeskyttelsespolitikker eller -praksisser.

Opdatering af oplysninger

Du bedes kontakte os, hvis enhver af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig skal opdateres.

Kontakt

Du bedes Kontakte Os, hvis du har eventuelle spørgsmål vedrørende denne databeskyttelsespolitik eller hvordan vi bruger dine personoplysninger.