Integritetspolicy

Vår högsta prioritet är att skydda sekretessen för våra användare. I den här sekretesspolicyn beskrivs hur Viking-Lotto.net använder och skyddar all information som du uppger för webbplatsen.

Genom att använda den här webbplatsen och godkänna vår policy samtycker du till vår användning av cookies enligt villkoren nedan. För mer information, se vår cookiepolicy.

Vilken information samlar vi in?

VI kan samla in, spara och använda följande typer av personlig information:

 • Information om dina besök på och din användning av den här webbplatsen och om den enhet du använder för att besöka sidorna, din IP-adress, webbläsartyp, refererande källa, besökets varaktighet, operativsystem, sidvisningar och webbplatsnavigering.
 • All information som du lämnar till oss vid abonnemang på våra webbplatstjänster, nyhetsbrev, meddelanden och/eller tävlingsinlägg.
 • All annan information som du väljer att skicka till oss.

Hur använder vi din personliga information?

All personlig information som lämnas till oss via denna webbplats används enbart för syften som anges i denna integritetspolicy eller i relevanta avsnitt på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för att:

 • Administrera webbplatsen.
 • Anpassa webbplatsen så att den speglar dina intressen och ger en bättre upplevelse.
 • Aktivera användningen av webbplatsens tjänster.
 • Skicka dig kommunikationsmaterial, inklusive marknadsföring.
 • Skicka information eller meddelanden via e-post, om du har beställt dem.
 • Skicka marknadsföringskommunikation om vårt företag eller verksamheten för tredje part som vi tror kan vara av intresse för dig, och om du specifikt har godkänt att få denna information via mejl. Du kan när som helst tacka nej till att ta emot den här informationen genom att kontakta oss när som helst.
 • Skicka inbjudningar till någon av de kampanjer eller tävlingar som vi ibland erbjuder våra webbplatsanvändare.
 • Behandla alla frågor eller klagomål från dig avseende den här webbplatsen.
 • Håll webbplatsen säker och skydda mot bedrägerier.
 • Kontrollera att du följer de villkor och bestämmelser som gäller för användningen av den här webbplatsen.

Vi kommer inte att dela din personliga information med någon tredje part i marknadsföringssyften om du har tackat nej till att abonnera på denna tjänst.

Avslöjanden

Vi kan avslöja din personliga information till någon a våra anställda, agenter, leverantörer eller underleverantörer om det är rimligt nödvändigt enligt de syften som anges i denna integritetspolicy.

Vi kan avslöja din personliga information till någon medlem i vår företagsgrupp (detta innefattar alla våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) om det är rimligt nödvändigt enligt de syften som anges i denna integritetspolicy.

Dessutom kan vi avslöja din personliga information:

 • Om vi måste göra detta enligt lag.
 • För att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive att lämna information till andra i syfte att förhindra bedrägerier).
 • Till köpare (eller presumtiva köpare) av någon verksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger att sälja).
 • I anslutning till pågående eller presumtiva rättsliga förhandlingar.
 • Till någon person som vi rimligt kan tro har i avsikt att vända sig till domstol eller annan myndighet för avslöjande av sådan personlig information där, enligt vår rimliga uppfattning, sådan domstol eller myndighet troligen kommer att begära att sådan personlig information lämnas ut.

Förutom de undantag som anges i den här integritetspolicyn kommer vi inte att lämna ut din information till tredje part.

Internationell dataöverföring

Informationen som vi samlar in kan sparas, bearbetas i och överföras mellan alla länder där vi bedriver verksamhet för att vi ska kunna använda informationen enligt denna integritetspolicy.

All information som du lämnar kan överföras till andra länder, inklusive länder som inte har dataskyddslagar motsvarande de som gäller inom EES.

All personlig information som du gör tillgänglig för publicering på webbplatsen kan följaktligen göras tillgänglig via internet och över hela världen. Vi kan inte förhindra användning eller missbruk av sådan information av annan part.

Du godkänner uttryckligen till sådana överföringar av personlig information.

Säkerhet för din personliga information

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.

Vi kommer att spara alla personuppgifter på våra säkra servrar.

Alla elektroniska transaktioner som görs via webbplatsen skyddas med krypteringsteknik.

Du bekräftar att överföring av information via internet är potentiellt osäker och att vi inte kan garantera säkerheten för data som sänds via internet.

Du ansvarar själv för att hålla lösenord och andra inloggningsuppgifter konfidentiella. Du behöver lösenordet för att logga in på ditt konto, men vi kommer aldrig att be dig uppge ditt lösenord till någon representant eller anställd på företaget.

Ändringar i policyn

Integritetspolicyn för Viking-lotto.net kan uppdateras med jämna mellanrum, och en ny version publiceras på den här webbplatsen om så är fallet. Besök den här sidan då och då förvissa dig om att du samtycker till eventuella ändringar. Vi kan även avisera dig om eventuella ändringar av denna integritetspolicy via mejl.

Dina rättigheter

Du kan begära att vi ska lämna ut all personlig information vi har om dig. Förutsättningar för detta är:

 • Betalning av en administrationsavgift.
 • Tillhandahållande av tillräckliga bevis på din identitet, vilket innefattar en vidimerad kopia av ditt pass plus originalkopia av en räkning från en samhällstjänst som visar din adress. Vi reserverar oss rätten att begära ytterligare information för att kunna fastställa din identitet vid behov.

Vi kan undanhålla sådan personlig information i den omfattning som lagen tillåter.

Du kan använda de detaljer som anges på sidan Kontakta oss och informera oss om att vi inte ska bearbeta dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Tredje parts webbplatser

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser, men vi tar inget ansvar för integritetspolicyer eller -metoder för tredje parts webbplatser.

Uppdatera information

Kontakta oss om några personuppgifter som vi lagrar behöver uppdateras.

Kontakt

Var god Kontakta oss om du har frågor om den här integritetspolicyn eller om hur vi använder dina personuppgifter.