Vikinglotto-gevinster

Vikinglotto-jackpotten starter på 3 millioner EUR og kan vokse til maksimalt 25 millioner EUR. Jackpotten og det næste gevinstniveau deles mellem alle deltagerlande på totalisatorspil-basis, og alle bidrager til gevinstpuljen for disse to niveauer. Mindre gevinster bestemmes på nationalt niveau med de resterende midler fra kuponsalg.

Du skal matche alle seks hovedtal plus Viking-tallet for at vinde Jackpotten, eller alle seks hovedtal uden Viking-tallet for at vinde andenpræmien. Nedenstående tabel viser, hvor mange penge fra salget af hver Vikinglotto-kupon, der går til de to højeste gevinstniveauer.

MatchRigtige tal Tildeling af gevinst (pr. solgt række)
6 + Viking-tal €0,130
6 €0,013

Chancerne for at vinde Vikinglotto-jackpotten er 1 til 61.357.560. Se siden Odds for flere oplysninger.

Efter at gevinstpengene for de to højeste niveauer er blevet delt, kan hver lotteriudbyder frit beslutte, hvor mange gevinster, der er tilgængelige på nationalt niveau. I de fleste lande beregnes gevinstbeløbene på totalisatorspil-basis, hvilket betyder, at de bestemmes af antallet af solgte kuponer og antallet af vindere på et bestemt niveau.

Belgian Flag
Belgien

I Belgien er du altid garanteret at matche på Vikingebolden, fordi hvert lod på 10 € indeholder alle fem tal. Du skal bare beslutte, hvilket tal mellem 1 og 5 der er din Super Viking, og hvis dette tal trækkes, fordobles din præmie, medmindre det er jackpotten. Tabellen nedenfor viser de 11 måder, du kan vinde på i Belgien:

MatchTal matchet Super Viking matchet Præmie
Match 6+1 Ikke relevant Jackpot
Match 5+1 Yes Mindst 6.000 €
Match 5+1 Nej Mindst 3.000 €
Match 4+1 Ja Mindst 200 €
Match 4+1 Nej Mindst 100 €
Match 3+1 Ja 60 €
Match 3+1 Nej 30 €
Match 2+1 Ja 20 €
Match 2+1 Nej 10 €
Match 2+1 Ja 4 €
Match 2+1 Nej 2 €

Den nationale præmiefond bruges først til at betale de spillere, der har matchet et, to eller tre hovedtal. Disse er faste værdier i hver eneste lodtrækning. Beløbet på de højere gevinster varierer med 79,60 % af de resterende midler tildelt de spillere, der har matchet fem hovedtal og 20,40 % til spillere i match 4-kategorierne. Der er også en mindsteværdi for disse fire kategorier, som vist i tabellen, som betales fra det belgiske nationale lotteris reservefond, når det er nødvendigt.

Danmark Flag
Danmark

Der er fem yderligere gevinstniveauer i Danmark. Den laveste gevinst for at matche tre tal er fastsat til 60 kr., hvilket betyder, at dette ikke ændrer sig selv om meget få eller mange spillere vinder på dette niveau i Danmark. Alle andre gevinster beregnes på totalisatorspil-basis ved hjælp af de resterende midler, hvor den største procentandel går til det højeste gevinstniveau.

MatchRigtige tal Procentandel af national pulje
5 rigtige + Viking 39,5%
5 rigtige 21%
4 rigtige + Viking 13,2%
4 rigtige 26,3%
3 rigtige 60 kr.
Estland Flag
Estland

For at vinde en Vikinglotto-gevinst i Estland skal du matche mindst tre hovedtal. Ved at matche Viking-tallet øges det beløb, som du kan vinde. Nogle gevinstniveauer får samme procentandel af penge fra den nationale pulje, men individuelle gevinstbeløb vil variere afhængigt af, hvor mange vindere der er på hvert niveau. Da der er færre vindere på de højere niveauer, vil udbetalingen til hver spiller være større.

MatchRigtige tal Procentandel af national pulje
5 rigtige + Viking 20%
5 rigtige 14%
4 rigtige + Viking 20%
4 rigtige 16%
3 rigtige + Viking 14%
3 rigtige 16%
Finland Flag
Finland

Finske spillere vinder gevinster for at matche mindst tre tal og kan også øge værdien af en udbetaling ved at matche Viking-tallet. Gevinsterne beregnes på totalisatorspil-basis, men de anslåede gevinstbeløb nedenfor viser stort set, hvor mange penge en vinder på hvert niveau kan forvente at modtage

MatchRigtige tal Procentandel af national pulje Anslået gevinst pr. vinder
5 rigtige + Viking 16,25% €10.000
5 rigtige 11,25% €1.000
4 rigtige + Viking 4,25% €50
4 rigtige 14,50% €25
3 rigtige + Viking 11,75% €8
3 rigtige 42,00% €4

I Finland kan du spille Vikinglotto Plus for yderligere 0,40 EUR. Hvis du matcher dit tilfældigt genererede Plus-tal med det tal, der trækkes sammen med Vikinglotto-tallene, vil eventuel ikke-jackpot-gevinst, som du vinder i hovedtrækningen blive multipliceret med fem. Op til 1 million kr. kan føjes til værdien af din oprindelige gevinst på denne måde. Hvis du blot matcher Plus-tallet, vinder du 5 EUR.

MatchRigtige tal Anslået gevinst pr. vinder
6 + Plus 1,25 millioner EUR
5 + Viking + Plus €50.000
5 + Plus €5.000
4 + Viking + Plus €250
4 + Plus €125
3 + Viking + Plus €40
3 + Plus €20
Plus-tal €5
Island Flag
Island

Island tilbyder gevinster for at matche tre, fire eller fem hovedtal, samtidig med at der tilbydes en højere gevinst for at matche Viking-tallet sammen med fem hovedtal. Den højeste procentandel af den nationale pulje går til vinderne, der matcher tre tal.

MatchRigtige tal Procentandel af national pulje
5 rigtige + Viking 28%
5 rigtige 7%
4 rigtige 12%
3 rigtige 53%
Letland Flag
Letland

Der er seks yderligere måder, hvorpå du kan vinde gevinster i Letland. Du skal matche mindst tre tal, og hvis du matcher Viking-tallet, modtager du en endnu større gevinst. I Letland går en del af kuponindtægterne til en national reservepulje, der giver lotteriudbyderen mulighed for at afholde særlige trækninger på bestemte tidspunkter i løbet af året eller øge gevinsterne, der er tilgængelige for Vikinglotto-vindere. Dette er særskilt fra Booster-puljen, som alle deltagerlande bidrager til.

MatchRigtige tal Procentandel af national pulje
5 rigtige + Viking 14,54%
5 rigtige 7,68%
4 rigtige + Viking 5,51%
4 rigtige 11,85%
3 rigtige + Viking 10,35%
3 rigtige 41,73%
Reservepulje 8,34%
Litauen Flag
Litauen

Litauen har de fleste gevinster af alle deltagerlande, og du skal kun matche mindst to tal + Viking-tal for at vinde. 24 % af Litauens gevinstpulje fordeles blandt de fem højeste nationale gevinstniveauer på totalisatorspil-basis. De resterende 76 % går til de to lavere gevinstniveauer, men disse er faste beløb, så de modtager ikke en bestemt procentandel af gevinstpuljen.

MatchRigtige tal Procentandel af national pulje
5 rigtige + Viking 13,37%
5 rigtige 2,5%
4 rigtige + Viking 3%
4 rigtige 2%
3 rigtige + Viking 3%
3 rigtige €6
2 rigtige + Viking €4
Norge Flag
Norge

Der er fire yderligere gevinstniveauer i Norge, og du kan vinde ved at matche blot tre tal. Over tre fjerdedele af den nationale pulje går til at udbetale gevinster på det laveste niveau, da der er mange vindere på dette niveau.

MatchRigtige tal Procentandel af national pulje
5 rigtige + Viking 9%
5 rigtige 6,4%
4 rigtige 8,6%
3 rigtige 76%
Slovenien Flag
Slovenien

Alle Sloveniens præmier er beregnet på totalisator-basis. Match mindst to hovedtal plus Viking-tallet for at vinde en præmie. Der er i alt ni forskellige måder at vinde på.

MatchRigtige tal Procentandel af national pulje
5 rigtige + Viking 22%
5 rigtige 5%
4 rigtige + Viking 4%
4 rigtige 12%
3 rigtige + Viking 10%
3 rigtige 25%
2 rigtige + Viking 22%
Sverige Flag
Sverige

Sverige har tre yderligere gevinstniveauer, hvor den laveste gevinst uddeles til spillere, der matcher tre hovedtal. Dette er det eneste land, der ikke tilbyder noget på nationalt niveau for at matche Viking-tallet samt hovedtallene, hvilket også betyder, at landet har de færreste gevinstniveauer af alle deltagerlande.

MatchRigtige tal Procentandel af national pulje
5 rigtige 20%
4 rigtige 30%
3 rigtige 50%

Booster-pulje

En Booster-pulje er også på plads, som modtager 0,042 EUR fra hver række af købte Vikinglotto-tal. Dette er primært for at sikre, at der altid er nok penge til rådighed til at betale for Jackpottens minimumsbeløb på 3 millioner EUR. Hvis Booster-puljen overstiger 7,5 millioner EUR, føjes de overskydende penge til Jackpot-gevinstpuljen for den næste trækning.

For lande, der ikke bruger euro, anvendes vekselkursen på datoen for trækningen til at beregne, hvor meget de skal betale til den fælles gevinstpulje. Dette sikrer, at alle deltagerlande bidrager med det samme beløb fra hver solgt kupon.

Gået videre

Hvis Jackpotten ikke vindes i en given trækning, går den videre til den næste og fortsætter med at gøre det, indtil en spiller vinder den, eller den når op på 25 millioner EUR. Jackpotten har et loft ved dette beløb, så hvis den stadig ikke er vundet på dette tidspunkt, videreføres eventuelle yderligere midler fra kuponsalg ned til det næste gevinstniveau, som også har et loft på 25 millioner EUR.

Gevinsten på det næste niveau kan aldrig være højere end Jackpotten. Hvis gevinsten på næste gevinstniveau også når op på 25 millioner EUR, fordeles yderligere midler fra kuponsalg blandt vinderne på niveauet under.