Vikinglotto-premier

Vikinglotto-jackpoten starter på € 3 millioner og kan vokse til maksimalt € 25 millioner. Jackpoten og andrepremien deles mellom alle deltakerlandene på pari-mutuel basis. Alle bidrag til premiepengene finansieres for disse to nivåene. Mindre premier bestemmes på nasjonalt nivå ved å bruke gjenstående midler fra billettsalg.

Du må få alle seks hovedtallene riktig pluss vikingtallet for å vinne jackpoten, eller alle seks hovedtallene uten vikingtallet for å vinne andrepremien. Tabellen nedenfor viser hvor mye penger fra salget til hver Vikinglotto-kupong som går til de to øverste premienivåene.

RiktigeRiktige tall Premiefordeling (per solgte rekke)
6 + Viking € 0,130
6 € 0,013

TSjansene for å vinne Vikinglotto-jackpoten er 1 til 61 357 560. Se siden om Odds for mer informasjon.

Når premiepengene for de to øverste nivåene er delt, er det opp til hver enkelt lotteritilbyder å bestemme hvor mange premier som er tilgjengelig på et nasjonalt nivå. I det fleste land beregnes premiebeløpene på en pari-mutuel basis, som betyr at de avgjøres av antall solgte kuponger og antall vinnere på hvert bestemte nivå.

Belgian Flag
Belgia

I Belgia matcher du alltid Viking-kulen som trekkes ut, siden 10 euro-kupongen inkluderer alle de fem tallene. Det eneste du må bestemme er Super Viking-tallet ditt fra 1 til 5, og hvis dette nummeret trekkes ut dobles premien din, med mindre det dreier seg om jackpoten. Tabellen nedenfor viser de 11 måtene du kan vinne på i Belgia:

MatchTall du treffer på Super Viking-tall du treffer på Premie
Match 6+1 Ikke tilgjengelig Jackpot
Match 5+1 Ja Minimum 6 000 €
Match 5+1 Nei Minimum 3 000 €
Match 4+1 Ja Minimum 200 €
Match 4+1 Nei Minimum 100 €
Match 3+1 Ja 60 €
Match 3+1 Nei 30 €
Match 2+1 Ja 20 €
Match 2+1 Nei 10 €
Match 1+1 Ja 4 €
Match 1+1 Nei 2 €

Det nasjonale premiefondet brukes først til å betale spillerne som har ett, to eller tre riktige tall. Dette er faste pengepremier i hver trekning. De høyere premiene har varierte utbetalinger, og 79,60 % av de gjenværende pengene er forbeholdt spillere som har fem rette tall og 20,40 % er for dem med fire rette. I tabellen kan du se minsteverdien for disse fire kategoriene, og disse betales ut av reservefondet til Det nasjonale belgiske lotteriet ved behov.

Danmark
Danmark

Det er fem ytterligere premienivåer i Danmark. Den laveste premien for å få tre riktige tall er fast på 60 kr. Det betyr at den ikke endres selv om svært få eller mange spillere vinner på dette nivået i Danmark. Alle andre premier beregnes på pari-mutuel basis ved å benytte de gjenværende pengene, med den største prosentsummen til det høyeste premienivået.

MatchRiktige tall Prosent av nasjonale penger
5 + Viking 39,5%
5 21%
4 + Viking 13,2%
4 26,3%
3 60 kr
Estland
Estland

For å vinne en Vikinglotto-premie i Estland må du få minst tre hovedtall riktig. Blir vikingtallet riktig økes beløpet du kan vinne ytterligere. Noen premienivåer mottar den samme prosenten av penger fra nasjonale penger, men individuelle premiebeløp er forskjellige avhengig av hvor mange vinnere det er på hvert nivå. Siden det er færre vinnere på de høyeste nivåene, blir utbetalingen til hver spiller høyere.

RiktigeRiktige tall Prosent av nasjonale penger
5 + Viking 20%
5 14%
4 + Viking 20%
4 16%
3 + Viking 14%
3 16%
Finland
Finland

Finske spillere vinner premier for å få minst tre riktige tall, og kan øke utbetalingsverdien ved å også få vikingtallet riktig. Premiene beregnes på pari-mutuel basis, men de estimerte premiebeløpene nedenfor viser omtrentlig hvor mye penger en vinner på hvert nivå kan forvente.

RiktigeRiktige tall Prosent av nasjonale penger Estimert premie per vinner
5 + Viking 16,25% € 10 000
5 11,25% € 1 000
4 + Viking 4,25% € 50
4 14,50% € 25
3 + Viking 11,75% € 8
3 42,00% € 4

I Finland kan du spille Vikinglotto Plus for ytterligere € 0,40. Dersom ditt tilfeldig genererte Plus-tall stemmer med det som trekkes sammen med Vikinglotto-tallene, vil alle ikke-jackpotpremier i hovedtrekningen bli multiplisert med fem. Opptil € 1 million kan på denne måten legges til verdien av din opprinnelige premie. Matching av pluss-tallet alene gir deg € 5.

RiktigeRiktige tall Estimert premie per vinner
6 € 1,25 Million
5 + Viking € 50 000
5 € 5 000
4 + Viking € 250
4 € 125
3 + Viking € 40
3 € 20
Plus Number €5
Island
Island

Island tilbyr spillerne premier for tre, fire eller fem riktige hovedtall. Samtidig gir de en høyere premier for å få vikingtallet riktig sammen med de fem hovedtallene. Den høyeste prosenten av nasjonale penger går til vinnere som får tre riktige tall.

RiktigeRiktige tall Prosent av nasjonale penger
5 + Viking 28%
5 7%
4 12%
3 53%
Latvia
Latvia

Det er seks ytterligere metoder for å vinne premier i Latvia. Du må ha minst tre tall riktig. Dersom du får vikingtallet riktig mottar du en enda større belønning. I Latvia går en andel av kupongsalget til det nasjonale reservefondet, noe som lar lotteritilbyderen arrangere spesialtrekninger til bestemte tidspunkter gjennom året, eller øke premiene som er tilgjengelige for Vikinglotto-vinnerne. Dette er for å skille ut økningsfondet som alle deltakerlandene bidrar til.

RiktigeRiktige tall Prosent av nasjonale penger
5 + Viking 14,54%
5 7,68%
4 + Viking 5,51%
4 11,85%
3 + Viking 10,35%
3 41,73%
Reservefond 8,34%
Litauen
Litauen

Litauen har flest premienivåer fra deltakerlandene, og du må ha minst to riktige tall + Viking for å vinne. 24% av premiepengene i Litauen fordeles mellom de fem nasjonale premienivåene på pari-mutuel basis. De resterende 76% går til de to lavere premienivåene, men dette er faste beløp, slik at du ikke mottar en spesiell prosentandel av premiepengene.

RiktigeRiktige tall Prosent av nasjonale penger
5 + Viking 13,37%
5 2,5%
4 + Viking 3%
4 2%
3 + Viking 3%
3 € 6
2 + Viking € 4
Norge
Norge

Det er fire ytterligere premie nivåer i Norge. Du kan vinne ved å få så lite som tre tall riktig. Over tre fjerdedeler av det nasjonale fondet går til utbetaling av premier i det laveste nivået, siden det er så mange vinnere på dette nivået.

RiktigeRiktige tall Prosent av nasjonale penger
5 + Viking 9%
5 6,4%
4 8,6%
3 76%
Slovenia
Slovenia

Alle Slovenias premier er beregnet på en pari-mutuel basis. Match minst to hovednumre pluss vikingnummeret for å vinne en premie. Det er totalt ni forskjellige måter å vinne på.

RiktigeRiktige tall Prosent av nasjonale penger
5 + Viking 22%
5 11%
4 + Viking 8%
4 14%
3 + Viking 11%
3 34%
Sverige
Sverige

Sverige har tre tilleggspremienivåer, den laveste premien gis til spillere som får tre hovedtall riktig. Dette er det eneste landet som ikke tilbyr noe på et nasjonalt nivå for å matche vikingtallet samt hovedtallene, som også betyr at de har færrest premienivåer av alle deltakerlandene.

RiktigeRiktige tall Prosent av nasjonale penger
5 20%
4 30%
3 50%

Økningsfond

Et økningsfond finnes også, som mottar € 0,042 fra hver spilte rekke med Vikinglotto. Dette er primært for å sikre at det alltid er nok penger tilgjengelig for å betalte minstejackpoten på € 3 millioner. Hvis økningsfondet er på over € 7,5 millioner, vil de overskytende pengene gå til jackpotens premiefot ved neste trekning.

For land som ikke benytter euro benyttes vekslingskursen på trekningsdatoen til å beregne hvor mye de trenger for å betale den delte premiepotten. Dette sikrer at alle deltakerlandene bidrar et likt beløp fra hver solgte kupong.

Videreføring

Dersom jackpoten ikke vinnes i en gitt trekning fortsetter den videre til neste, og fortsetter å gjøre dette frem til den når € 25 millioner. Premien har et tak på dette beløpet, så dersom den fremdeles ikke vinnes vil ytterligere penger fra kupongsalget fordeles til det andre premienivået, som også har et tak på € 25 millioner.

Premien har også et andre nivå som aldri kan bli høyere enn jackpoten. Dersom det andre nivået også når verdien på € 25 millioner, vil ytterligere penger fra kupongsalget foreldes blant vinnerne på nivået under.