Vikinglotto-vinster

Vikinglottos jackpott är som lägst 3 miljoner EUR och som högst 25 miljoner EUR. Jackpotten och näst högsta vinstnivån delas mellan alla deltagarländer enligt totalisatormetoden, och alla bidrar till vinstfonden för dessa två nivåer. Lägre vinstnivåer fastställs på nationell nivå, med hjälp av återstående belopp från lottförsäljningen.

Du måste matcha alla sex huvudnummer plus Vikingnumret för att vinna jackpotten, eller alla sex huvudnummer utan Vikingnumret för att vinna näst högsta vinsten. Tabellen nedan visar hur mycket pengar från försäljningen av varje Vikinglotto-lott går till de två högsta vinstnivåerna.

Nummer som matcharNummer som matchar Vinstfördelning (per försåld rad)
6 + Vikingnummer 0,130 EUR
6 0.013 EUR

Chansen att vinna jackpotten i Vikinglotto är 1 på 61 357 560. Se sidan Odds för mer information.

Efter att vinstpengarna på de två översta nivåerna har fördelats kan varje lotteribolag fritt besluta hur många vinster som ska finnas på nationell nivå. I de flesta länder beräknas vinstbeloppet enligt totalisatormetoden, vilket betyder att de att vinsterna styrs av antalet sålda biljetter och antalet vinnare på en viss nivå.

Belgian Flag
Belgien

I Belgien är du alltid garanterad att matcha Viking-kulan eftersom varje €10-biljett innehåller alla fem siffrorna. Du måste bara bestämma vilket nummer från 1 till 5 som är din Super Viking, och om detta nummer dras fördubblas ditt pris såvida det inte är jackpotten. Tabellen nedan visar de 11 sätten du kan vinna på i Belgien:

MatchMatchade siffror Super Viking matchad Pris
Match 6+1 N/A Jackpott
Match 5+1 Ja Minimum 6 000 €
Match 5+1 Nej Minimum 3 000 €
Match 4+1 Ja Minimum 200 €
Match 4+1 Nej Minimum 100 €
Match 3+1 Ja 60 €
Match 3+1 Nej 30 €
Match 2+1 Ja 20 €
Match 2+1 Nej 10 €
Match 1+1 Ja 4 €
Match 1+1 Nej 2 €

Den nationella prisfonden används först för att betala de spelare som har matchat ett, två eller tre huvudsiffror. Dessa är fasta värden i varje dragning. De högre priserna varierar i belopp, där 79,60% av de återstående medlen tilldelas spelare som har matchat fem huvudsiffror och 20,40% för spelare i kategorierna som matchat 4. Det finns också ett minimivärde för dessa fyra kategorier, som visas i tabellen, vilka kommer att betalas från belgiska nationallotteriets reservfond vid behov.

Danmark flagga
Danmark

Det finns ytterligare fem vinstnivåer i Danmark. Den lägsta vinsten för matchning av tre siffror är en fast summa på 60 kr som inte ändras även om få eller många spelare vinner på den här nivån i Danmark. Alla andra vinster beräknas enligt totalisatormetoden med återstående belopp, och den största procentandelen går direkt till den högsta vinstnivån.

Nummer som matcharNummer som matchar Procent av nationell fond
5 + Viking 39,5%
5 21%
4 + Viking 13,2%
4 26,3%
3 60 kr
Estland flagga
Estland

För att vinna på Vikinglotto i Estland behöver du matcha minst tre huvudnummer. Matching av Vikingnumret höjer beloppet du kan vinna ytterligare. Vissa vinstnivåer får samma procentandel av pengarnaf rån den nationella fonden, men enskilda vinstbelopp varierar beroende på antal vinnare på varje vinstnivå. Eftersom det är färre vinnare på de högre vinstnivåerna kommer det utbetalda beloppet att vara högre för varje spelare.

Nummer som matcharNummer som matchar Procent av nationell fond
5 + Viking 20%
5 14%
4 + Viking 20%
4 16%
3 + Viking 14%
3 16%
Finland flagga
Finland

Spelare i Finland vinner när de matchar minst tre nummer och kan öka värdet på en vinst om de även kan matcha Vikingnumret. Vinster beräknas enligt totalisatormetoden men de uppskattade vinstbeloppen nedan visar ungefär hur mycket pengar en vinnare på varje nivå kan förvänta sig att vinna.

Nummer som matcharNummer som matchar Procent av nationell fond Uppskattad vinst per vinnare
5 + Viking 16,25% 10 000 EUR
5 11,25% 1 000 EUR
4 + Viking 4,25% 50 EUR
4 14,5% 25 EUR
3 + Viking 11,75% 8 EUR
3 42.00% EUR4

I Finland kan du spela Vikinglotto Plus för 0,40 EUR extra. Om du matchar ditt slumpmässigt genererade Plus-nummer med det nummer som dras tillsammans med Vikinglotto-numren kommer alla vinster utom jackpottvinster i huvuddragningen att multipliceras med fem. Upp till 1 miljon EUR kan läggas till värdet på din ursprungsvinst på det här sättet. Om du bara matchar Plus-numret så vinner du 5 EUR.

Nummer som matcharNummer som matchar Uppskattad vinst per vinnare
6 + Viking 1,25 miljoner EUR
5 + Viking + Plus 50 000 EUR
5 + Plus 5 000 EUR
4 + Viking + Plus 250 EUR
4 + Plus 125 EUR
3 + Viking + Plus 40 EUR
3 + Plus 20 EUR
Plus-nummer 5 EUR
Island flagga
Island

Island har vinster för matchning av tre, fyra eller fem huvudnummer, och det finns även en högre vinst för matchning av Vikingnumret plus fem huvudnummer. Den största andelen av den nationella fonden går till de vinnare som matchar tre nummer.

Nummer som matcharNummer som matchar Procent av nationell fond
5 + Viking 28%
5 7%
4 12%
3 53%
Lettland flagga
Lettland

В Латвии имеется шесть дополнительных способов выиграть призы. Необходимо угадать минимум три числа, а если совпадет число Viking, приз может быть еще больше. В Латвии часть дохода от продажи билетов направляется в Резервный фонд, благодаря которому поставщик лотереи может проводить специальные розыгрыши в определенные даты в течение года или увеличить размер призов, выплачиваемых победителям. Этот фонд существует отдельно от Разгонного фонда, в который делают взносы все страны.

Nummer som matcharNummer som matchar Procent av nationell fond
5 + Viking 14,54%
5 7,68%
4 + Viking 5,51%
4 11,85%
3 + Viking 10,35%
3 41,73%
Reservfond 8,34%
Litauen flagga
Litauen

Litauen har de flesta vinstnivåerna hos något deltagarland och du behöver bara matcha minst två siffror + Vikingnummer för att vinna. 24 % av Litauens vinstfond är uppdelad mellan de fem högsta nationella vinstnivåerna enligt totalisatormetoden. Återstående 76 % går till de två lägre vinstnivåerna, men dessa är fasta belopp och får inte någon specificerad procentandel av vinstfonden.

Nummer som matcharNummer som matchar Procent av nationell fond
5 + Viking 13,37%
5 2,5%
4 + Viking 3%
4 2%
3 + Viking 3%
3 6 EUR
2 + Viking 4 EUR
Norge flagga
Norge

Det finns fyra ytterligare vinstnivåer i Norge och du kan vinna genom att matcha ned till tre siffror. Över tre fjärdedelar av den nationella vinstfonden går till utbetalning av vinster på den lägsta nivån goes eftersom det finns många vinnare på den nivån.

Nummer som matcharNummer som matchar Procent av nationell fond
5 + Viking 9%
5 6,4%
4 8,6%
3 76%
Slovenien flagga
Slovenien

Alla vinster i Slovenien beräknas enligt totalisatormetoden. Matcha minst tre huvudnummer för att vinna. Du kan öka vinstbeloppet genom att matcha Vikingnumret med tre, fyra eller fem huvudnummer.

Nummer som matcharNummer som matchar Procent av nationell fond
5 + Viking 22%
5 11%
4 + Viking 8%
4 14%
3 + Viking 11%
3 34%
Sverige flagga
Sverige

Sverige har tre ytterligare vinstnivåer, och den lägsta vinsten går till spelare som matchar tre huvudnummer. Detta är det enda landet som inte erbjuder något på nationell nivå för att matcha Vikingnummer plus huvudnummer. Detta innebär också att man har det lägsta antalet vinstnivåer av alla deltagarländer.

Nummer som matcharNummer som matchar Procent av nationell fond
5 20%
4 30%
3 50%

Det finns också en boosterfond som får 0,042 EUR från alla rader av sålda Vikinglottonummer. Fonden används för att se till att det alltid finns tillräckligt med pengar för minimijackpotten på 3 miljoner EUR. Om boosterfonden överstiger 7,5 miljoner EUR går eventuella överskott till jackpotten för nästa dragning.

För länder som inte använder EUR används valutakursen på dragningsdatum för att beräkna hur mycket de behöver betala in i den delade vinstpotten. Detta ser till att alla deltagarländer bidrar med samma belopp per såld lott.

Om jackpotten inte har vunnits på någon given dragning rullas den vidare till nästa dragning och detta fortsätter tills en spelare vinner potten eller den når 25 miljoner EUR. Vinsten kan inte bli högre än det här beloppet. Om potten inte har vunnits kommer pengarna från lottförsäljningen att fördelas nedåt till näst högsta vinstnivån som också är begränsad till 25 miljoner EUR.

Vinstbeloppet på näst högsta vinstnivån kan aldrig vara högre än jackpotten. Om näst högsta vinsten också når värdet 25 miljoner EUR kommer ytterligare pengar från lottförsäljningen att fördelas bland vinnarna på nästa lägre vinstnivå.