Yleishyödylliset tarkoitukset

Vikinglotolla on vaikutus ihmisten elämään keräämällä rahaa yhteishyödyllisiin tarkoituksiin sekä jakamalla miljoonia voittoina pelien voittajille. Osallistuvat valtiot lahjoittavat pelimyyntien tuotoista prosenttimäärän edistämään monilla eri tavoilla, niin urheilujoukkueen tukemisesta humanitaarisen hankkeeseen.

Alla on joitain tapoja, joilla mukana olevat arvonnat ovat osana yhteisöjen auttamisessa.

Belgian Flag
Belgia

Belgian kansallinen lotto kerää rahaa hyviin tarkoituksiin useilla eri aloilla. Projektit voivat hakea rahoitusta, ja lotto valitsee niiden joukosta tuhansia, joita se tukee vuosittain. Rahoituksen saajia voivat olla humanitaariseen, sosiaaliseen ja yhteisötyöhön liittyvät aloitteet sekä urheiluun, kulttuuriin ja tieteeseen liittyvät hankkeet.

Tanska lippu
Tanska

Lottopelin järjestäjä Danske Skil jakoi yli 104 miljoonaa kruunua voittoa tavoittelemattomille järjestöille vuonna 2017 Danske Lotteri Spil -tytäryhtiön välityksellä. Kaikista isoimmat lahjoituksien saajat olivat Tanskan urheiluliitto (DIF) ja Tanskan voimistelu- ja urheiluliitto (DGI), jotka saivat yhdessä 30 % arvontojen rahoituksesta. Jäljelle jäänet varat jaettiin yleishyödyllisiä tarkoituksia varten kuten Amnesty International -järjestölle ja pienempiin hankkeisiin.

Kuusi ministeriötä päätti arvontarahojen lahjoituksien saajat: Kulttuuriministeriö, opetusministeriö, sosiaali- ja lasten asioiden ministeriö, ympäristö- ja elintarvikeministeriö, terveydestä ja ikääntyneiden asioista vastaava ministeriö ja koulutus- ja tutkimusministeriö.

Viro lippu
Viro

Eesti Loto maksaa 18 % uhkapeliveroa Vikingloton tuotoista ja uhkapeliverovaltuusto saa 37,8 % tästä rahasta maan yhteishyvien tarkoituksien rahoittamista varten.

Isoin osuus rahoista, 31,8 %, jaetaan tiedettä, opetusta, lapsia ja nuoria tukeviin hankkeisiin. Peliriippuvaisia ihmisiä, perheitä, lääketiedettä ja sosiaalitukea sekä vanhuksia ja vammaisia tukevat hankkeet saavat 32,7 %. Olympialaisten valmisteluhankkeet saavat 22 % ja muut urheiluhankkeet 10 %, kun taas loput 4,5 % ohjataan tukemaan kulttuurihankkeita ja järjestöjä Virossa.

Suomi lippu
Suomi

Suomessa yli 1 biljoona euroa lahjoitetaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin, mukaan lukien 342 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalityöhön, 238 miljoonaa euroa taiteeseen ja kulttuuriin ja 159 miljoonaa euroa urheilun ja liikunnan tukemiseen. Järjestöt, kuten Punainen risti, ovat hyötyneet näistä lahjoituksista ja varoja on suunnattu myös olympiastadionien kunnostamiseen. Maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö päättävät arvontavarojen lahjoituskohteet.

Latvia lippu
Latvia

‘Good Targets’ -hankkeen avulla lottopelien järjestäjä Latvijas Loto pyrkii edistämään maan lasten koulutusta ja hyvinvointia, erityisesti niiden lasten kohdalla, jolla on ollut haasteita varhaislapsuudessa. Varat lahjoitetaan useisiin erilaisiin hankkeisiin auttamaan lapsia. Latvian arvonta on aikaisemmin rahoittanut stipendihankkeita, tukenut kuulovammaisia lapsia, auttanut ostamaan ruokaa ja makeisia 160 perheelle pääsiäisen aikana ja paljon muuta. He lahjoittivat huhtikuussa 2018 8200 € Latvian lasten rahastoon ja 1490 € tukea Ligzdinan keskukseen tarjoamaan psykologista apua nuorille.

Liettua lippu
Liettua

Liettuan kansallinen olympiakomitea (LTOK) on pääosakkaana Olifėjassa, joka on maan arvontojen, kuten Vikinglotto, järjestäjä, joten urheilu on keskeinen osa yrityksen toimintaa. Olympia-urheilulajeja rahoitetaan Liettuassa pääosin kansallisten arvonnoista saatavilla avustuksilla ja kahdeksan prosenttia kaikista arvontatuotoista käytetään maan urheilutoimintaan. 62 miljoonaa euroa on jaettu useille urheilujoukkueille ja -liitoille 25 vuoden aikaa, mukaan lukien Liettuan nyrkkeilyliitto, Liettuan pöytätennisjärjestö ja Vilnan kaupungin käsipallo-kerho.

Varoja on myös lahjoitettu muiden alojen järjestöille, kuten Baltian taideakatemia ja Äären direktoraatin alueen puisto Latvian rajalla.

Islanti lippu
Islanti

Islannin kansallinen arvontapelien järjestäjä painottaa yhteisön tukemista sekä pelaajien mahdollisuutta voittaa, ja useiden yleishyödyllisten tarkoituksien kannattamista ympäri maata. Isoin avustus menee järjestölle, joka auttaa Islannin vammaisia ja muita lahjoituksia jaetaan Islannin urheilu- ja Olympiakomitealle ja Islannin nuorisoliitolle.

Norja lippu
Norja

Norjalaisten arvontapalvelujen tuottaja Norsk Tipping ohjaa kaikki arvontapeleistä saadut tuotot, mukaan lukien Vikinglotto, ”urheilu-, sosiaali- ja hyväntekeväisyysjärjestöille Norjassa.” Vuonna 2017 he lahjoittivat yli 5,2 miljoonaa kruunua maan yleishyödyllisiin tarkoituksiin paikallisten urheilujoukkueiden rahoittamisesta eläinsuojelujärjestöille annettaviin lahjoituksiin.

Norjalaisiin arvontoihin osallistuvilla pelaajilla on huomattavasti sananvaltaa siinä, miten arvontavarat käytetään. Arvonnan ”Grassroots”-ohjelman kautta jokainen Norsk Tilppining arvontapeleihin pelitositteen ostanut henkilö voi päättää mihin seitsemän prosenttia tositteen tuotosta menee. Pelaajat voivat rekisteröityä ruohonjuuritason lahjoittajaksi Norsk Tippinigin nettisivuilla, jolloin he voivat aina valita lahjoituksen saavan järjestön tuhansien järjestöjen joukosta. Tällä tavalla kerättiin yli 455 miljoonaa kruunua yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Slovenia Flag
Slovenia

Voittorahojen jakamisen jälkeen, puolet jäljelle jäävistä varoista lahjoitetaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Isoimman osan (80 %) saa säätiö, joka rahoittaa vammaisia tukevia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä (FIHO) ja loput 20 % saa urheiluhankkeita rahoittava säätiö (FSB).

Ruotsi lippu
Ruotsi

Ruotsilla on Norjan Grassroots-hanketta vastaava hanke, joka antaa pelaajien, mukaan lukien Vikinglotto-pelaajien, valita mihin tuotot heidän ostamistaan pelitositteista jaetaan. Arvontarahoitus hyödyttää suuresti urheilualaa, ja Svenska Spen, ruotsalainen lottopelien järjestäjä, kertoo ylpeänä olevansa Ruotsin jalkapalloiluliiton, Ruotsin jääkiekkoliiton ja Ruotsin käsipalloiluliiton pääsponsori. Joka vuosi 50 miljoonaa kruunua jaetaan urheilujoukkueille Grassroots-hankkeen kautta edistämään urheilua kaikilla tasoilla nuorten hankkeista huippujoukkueisiin.