Välgörande ändamål

Vikinglotto gör skillnad i människors liv genom att samla in pengar till välgörande ändamål och genom att dela ut miljoner i vinstpengar till vinnare. Deltagarländer donerar en andel av intäkterna från lottförsäljningen för att stödja olika projekt som kan vara allt från sponsring av ett idrottslag till medel för ett humanitärt projekt.

Nedan beskrivs några av de sätt som deltagande lotterier stöttar samhället.

Belgian Flag
Belgien

Det belgiska nationallotteriet samlar in pengar för goda ändamål inom en rad olika sektorer. Projekt kan ansöka om finansiering och lotteriet väljer tusentals att stödja varje år. Dessa inkluderar initiativ som rör humanitärt, socialt eller samhällsarbete, liksom sport-, kultur- och vetenskapliga upplägg.

DA flagga
Danmark

Lotteribolaget Danske Spil fördelade över 104 miljoner kr till ideella organisationer under 2017 genom dotterbolaget Danske Lotteri Spil. De största mottagarna av medlen var DIF (Danmarks idrottsförbund) samt DGI (Danmarks Gymnastik- och Idrottsföreningar), som sammantaget har fått 30 procent av lotteriets medel. Återstående belopp fördelades till välgörande ändamål, till exempel Amnesty International och många mindre projekt.

Fördelningen av lotterimedel fastställs av sex ministerier: Kulturministeriet, utbildningsministeriet, barn- och socialministeriet, miljö- och livsmedelsministeriet, hälso- och äldreministeriet samt utbildnings- och forskningsministeriet.

IS flagga
Island

Islands Nationallotteri fokuserar på att stötta samhället samtidigt som lottospelare ges möjlighet att vinna priser. Många välgörande ändamål stöds över hela landet. Det största bidraget går till en organisation som stöder Islands rörelsehindrade. Donationer ges även till Islands idrottsförbund och olympiska förbund, samt Islands ungdomsförbund.

Lv flagga
Lettland

Genom programmet ”Goda Mål” stöder lotteribolaget Latvijas Loto utbildning och välbefinnande hos barn över hela landet, i synnerhet de som står inför utmaningar tidigt i livet. Medel doneras till många olika projekt som hjälper barnen på det här sättet. Tidigare har Lettlands lotteri bidragit till stipendieprogram, stöttat barn med hörselnedsättningar, hjälpt till att köpa livsmedel (och lite påskgodis) till 160 familjer under påsktiden, och mycket mer. I april 2018 donerades 8 200 EUR till Lettlands Barnfond och ytterligare 1 490 EUR skänktes till Ligzdina-centret som hjälper till att ge ungdomar psykologiskt stöd.

flagga Litauen
Litauen

Litauens olympiska kommitteé (LTOK) här huvudägare i Olifėja, landets största lotteribolag som bland annat erbjuder Vikinglotto, och idrotten är alltså mycket viktig för hur företaget arbetar. Bidrag från det nationella lotteriet är huvudkällan för olympisk idrott i Litauen, och åtta procent av alla lotteriintäkter går till att främja idrott i landet. 62 miljoner EUR har fördelats till olika idrottslag och förbund under de senaste 25 åren, inklusive Litauens boxningsförbund, Litauens bordtennisförbund och handbollsklubben Vilnius City.

Medel har också tilldelats organisationer i andra sektorer, till exempel Baltiska konstakademin och direktoratet för Žagarė Regional Park vid gränsen mot Lettland.

Norges flagga
Norge

Det norska lotteribolaget Norsk Tipping skickar alla vinster från sina lotterispel – inklusive Vikinglotto – till organisationer inom ”idrott, kultur, social och humanitär verksamhet i Norge”. Under 2017 gav man tillbaka över 5,2 miljarder till välgörande ändamål i landet, allt från finansiering av lokala idrottslag till djurskyddsföreningar.

Norska lotterispelare har också möjlighet att påverka hur lotterimedlen fördelas. Genom lotteriets ”Gräsrotsprogram” kan varje person som köper en lott i ett lotteri hos Norsk Tipping styra över sju procent av biljettens intäkter. Spelarna registrerar sig för att bli en gräsrotsdonator på Norsk Tippings webbplats, där de kan välja mellan tusentals organisationer att donera till. Över 455 miljoner kronor samlades in till välgörande ändamål under 2017.

flagga Slovenien
Slovenien

När vinstpengarna har fördelats till spelarna kommer hälften av det som finns kvar att skänkas till välgörande ändamål. En fond för finansiering av humanitära organisationer och organisationer för rörelsehindrade (FIHO) får den största andelen (80 %), och en fond för finansiering av idrottsprojekt (FSB) tilldelas återstående 20 %.

Finland flagga
Finland

I Finland skänks över 1 miljard EUR till välgörande ändamål, inklusive 342 miljoner EUR till hälsovård och sociala insatser, 238 miljoner EUR till konst och kultur, och 159 miljoner EUR till idrott och motion. Organisationer som t.ex. finska Röda Korset har dragit nytta av dessa donationer, och medel har även gått till renovering av olympiska anläggningar. Fördelningen av lotterimedlen regleras av jordbruks- och skogsministeriet, utbildnings- och kulturministeriet, samt social- och hälsovårdsministeriet.

Sverige flagga
Sverige

Sverige har ett gräsrotsprogram liknande Norge, vilket möjliggör för lottospelare – inklusive de som spelar Vikinglotto – att bestämma om intäkterna från lotterna fördelas. Idrotten har stort stöd från lotterierna och det svenska lotteribolaget Svenska Spel uppger stolt att man är huvudsponsor för Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Ishockeyförbundet samt Svenska Handbollsförbundet. Varje år fördelas 50 miljoner kronor till idrottslag och föreningar via Grassroots-programmet, vilket hjälper till att främja idrott på alla nivåer, från ungdomsprogram till elitlag.

Estland flagga
Estland

Eesti Loto betalar 18 % av Vikinglottos intäkter som spelskatt och Spelskattemyndigheten får 37,8 % av dessa pengar att fördela till välgörande ändamål i landet.

Den största andelen av pengarna, 31,8 %, fördelas till stödprojekt inom vetenskap, utbildning, barn och unga. Program för personer med spelberoendeproblem, familjer, medicin och välfärd, äldre och rörelsehindrade, får 31,7 %. Projekt för olympiska förberedelser får 22 % och andra idrottsprogram 10 %, medan återstående 4,5 % går till stöd för kulturprojekt och kulturorganisationer i Estland.