Gode formål

Vikinglotto forandrer folks liv ved å samle inn penger til gode formål, samt tildeler millioner i premiepenger til vinnende spillere. Deltakerland donerer en prosentdel av inntektene fra kupongsalget til å støtte andre på forskjellige måter. Det kan bety alt fra å personlig sponsing til å støtte et idrettslag, til å finansiere et humanitært prosjekt.

Nedenfor er noen av de beste måtene som deltakerlotteriene gir tilbake til samfunnet på.

Belgian Flag
Belgia

Det belgiske nasjonale lotteriet samler inn penger for veldedige formål innen en rekke forskjellige sektorer. Prosjekter kan be om økonomisk støtte, og lotteriet velger årlig ut flere tusen det velger å hjelpe. Dette inkluderer humanitært-, sosialt- og samfunnsarbeid samt prosjekter innen sport, kultur og vitenskap.

Danmark
Danmark

Lotteritilbyderen Danske Spil fordelte mer enn 104 millioner kroner til non-profit organisasjoner i 2017 gjennom sitt datterselskap Danske Lotteri Spil. Den største mottakeren av pengene var Det danske idrettsforbundet (DIF) og den Danske gymnastikk og idrettsforeninger (DGI) som seg imellom mottok 30 prosent av lotteriets midler. Den gjenværende midlene ble fordelt til gode formål slik som Amnesty International og mange små prosjekter.

Tildelingen av lotteripenger avgjøres av seks departementer: Kulturdepartementet, utdanningsdepartementet, barne- og sosialdepartementet, miljø- og matdepartementet, helse- og aldersdepartementet og utdannings- og forskningsdepartementet.

Estland
Estland

Eesti Loto betaler 18 % av Vikinglotto-inntekten som spilleskatt og lotteribeskatningen mottar 37,8 % av disse pengene for å fordeles til gode formål landet over.

Den største andelen av pengene, 31,8 %, tildeles prosjekter relatert til forskning, utdanning, barn og unge mennesker. Programmet støtter mennesker med spilleproblemer, familier, medisin og velvære, samt eldre og funksjonshemmede som mottar 31,7 %. Olympiske forbredelsesprosjekter mottar 22 % og andre idrettsagendaer 10 % , mens de gjenværende 4,5 % går til å støtte kulturprosjekter og organisasjoner i Estland.

Finland
Finland

I Finland doneres over € 1 milliard hvert år til gode formål, inkludert € 342 millioner til helse og sosial omsorg, € 238 millioner til kunst og kultur og € 159 millioner til å fremme sport og trening. Organisasjoner slik som finske røde kors mottar fordeler fra disse donasjonene, penger har også gått til renovering av olympiske stadioner. Tildelingen av lotteripenger avgjøres av jordbruks- og skogbruksdepartementet, utdannings- og kulturdepartementet og helse- og sosialdepartementet.

Island
Island

Det islandske nasjonallotterier er stolte av å støtte fellesskapet, samt gi spillerne mulighet til å vinne premier. En mengde gode formål støttes over hele landet. De største bidraget går til en organisasjon som hjelper handikappede i Island, men det gis også donasjoner til islandsk sport og den olympiske føderasjonen, samt ungdomsforeningen på Island.

Latvia
Latvia

Gjennom sine ‘Labo mērķu programma’ er lotteritilbyderens Latvijas Lotos mål å støtte utdanning og velvære til barn landet over, spesielt de som har hatt en vanskelig start på livet. Pengene doneres til en rekke prosjekter som hjelper barn. Tidligere har det latviske lotteriet bidratt til stipendprogrammer, støttet barn med høreapparater, hjulpet med å kjøpe mat til 160 familier til jul og mye mer. I april 2018 ble det donert € 8 200 til det latviske barnefondet, og ytterligere € 1 490 til Ligzdina-senteret til psykologisk støtte for ungdom.

Litauen
Litauen

De litauiske nasjonale olympiske komiteer (LTOK) er hovedaksjonær i Olifėja, landets tilbyder av lotterier som Vikinglotto. Idrett er derfor fundamentet for hvordan selskapet driver.Bidragene fra nasjonallotteriet er hovedinntektskilden til finansiering av olympisk sport i Litauen. Åtte prosent av alle lotteriinntektene går til å støtte idretten i landet. € 62 millioner har allerede blitt tildelt forskjellige idrettslag over de siste 25 årene, inkludert det litauiske bokseforbundet, det litauiske bordtennisforbundet og Vilnius City-håndballklubb.

Penger er også tildelt organisasjoner i andre sektorer, slik som det baltiske akademiet for kunst og direktoratet for Žagarė-regionsparken ved den latviske grensen.

Norge
Norge

Den norske lotteritilbyderen Norsk Tipping gir tilbake all fortjeneste fra sine lotterispill – inkludert Vikinglotto – til “idrett, kultur, sosiale og humanitære organisasjoner i Norge”. I 2017 ga de tilbake over 5,2 milliarder kroner til gode formål i landet, fra å finansiere lokale idrettslag til donasjoner til dyrevelverdsorganisasjoner.

Norsk lotterispillere har vesentlig mye å si hvor hvordan lotteripengene fordeles. Gjennom lotteriets ‘Grasrotandelen’-program kan hver enkelt person som kjøper kuponger til et spill hos Norsk Tipping selv bestemme hvor syv prosent av kupongens omsetning går. Spillerne registrer seg for å bli grasrot-donorer gjennom Norsk Tippings nettsted, som lar dem velge blant tusenvis av organisasjoner de kan donere til. Over 455 millioner kroner ble innsamlet til gode formål på denne måten i 2017.

Slovenia
Slovenia

Når premiepengene er fordelt til vinnerne doneres halvparten av det gjenstående til gode formål. En stiftelse som finansierer organisasjoner for funksjonshemmede og humanitære prosjekter (FIHO) mottar den største andelen (80 %), mens en stiftelse som finansierer sportsprosjekter (FSB) mottar de resterende 20 %.

Sverige
Sverige

Sverige har Gräsroten lignende til Norge, som lar lotterispillere – inkludert de som spiller Vikinglotto – bestemme hvordan de ønsker fordelingen av kupongene. Idrett mottar mye av lotteriets midler. Den svenske lotteritilbyderen, Svenska Spel, er stolte over å være hovedsponsor til det svenske fotballforbundet, det svenske ishockeyforbundet og det svenske håndballforbundet. Årlig fordeles 50 millioner kroner til idrettslag og foreninger gjennom grasrotprogrammet, som hjelper til å fremme idrett på alle nivåer – fra barn til elitelag.