Vikinglotto statistikk

Se siste statistikk for alle trekninger i Vikinglotto til og med torsdag onsdag 17. april 2019 . Statistikken kan gi deg innsikt i hvor mange ganger hvert tall tidligere er trukket, tallene med lengst opphold, vanlige par, kombinasjoner og enda mer.

I mai 2017 ble det nasjonale og internasjonale lykketallet erstattet av vikingtallet. Du kan se statistikken fra før og etter introduksjonen av vikingtallet, ved å velge det aktuelle datointervallet nedenfor. Ellers velges ‘alle trekninger’ for å se Vikinglotto-statistikkene fra 2012 og til den siste trekningen.

Historie
Trekningsperiode
Historie
Første trekning

onsdag 24. mai 2017

Results
Siste trekning

onsdag 17. april 2019

Kontrolløren
Alle trekninger

100 trekninger

Tallfrekvens

Velg alternativet med ‘visningsmodus’ nedenfor for å se opplysningene som tabell eller diagram. Bytt ‘vis’-alternativene mellom ‘frekvens’ og ‘dager siden’ for å se hvor mange ganger hvert tall har blitt trukket, eller når et ble trukket sist gang (kun diagramvisning). Alternativet ‘sorter etter’ lar deg sortere tallene i stigende rekkefølge eller etter hyppighet.

Hovedtall

  • 1

  Trukket 30 ganger

  Sist trukket: 839 dager siden120 trekninger siden (04.01.2017)

  • 2

  Trukket 46 ganger

  Sist trukket: 804 dager siden115 trekninger siden (08.02.2017)

  • 3

  Trukket 31 ganger

  Sist trukket: 734 dager siden105 trekninger siden (19.04.2017)

  • 4

  Trukket 34 ganger

  Sist trukket: 783 dager siden112 trekninger siden (01.03.2017)

  • 5

  Trukket 33 ganger

  Sist trukket: 727 dager siden104 trekninger siden (26.04.2017)

  • 6

  Trukket 34 ganger

  Sist trukket: 860 dager siden123 trekninger siden (14.12.2016)

  • 7

  Trukket 39 ganger

  Sist trukket: 811 dager siden116 trekninger siden (01.02.2017)

  • 8

  Trukket 41 ganger

  Sist trukket: 727 dager siden104 trekninger siden (26.04.2017)

  • 9

  Trukket 34 ganger

  Sist trukket: 804 dager siden115 trekninger siden (08.02.2017)

  • 10

  Trukket 37 ganger

  Sist trukket: 720 dager siden103 trekninger siden (03.05.2017)

  • 11

  Trukket 30 ganger

  Sist trukket: 734 dager siden105 trekninger siden (19.04.2017)

  • 12

  Trukket 27 ganger

  Sist trukket: 727 dager siden104 trekninger siden (26.04.2017)

  • 13

  Trukket 45 ganger

  Sist trukket: 720 dager siden103 trekninger siden (03.05.2017)

  • 14

  Trukket 38 ganger

  Sist trukket: 741 dager siden106 trekninger siden (12.04.2017)

  • 15

  Trukket 38 ganger

  Sist trukket: 713 dager siden102 trekninger siden (10.05.2017)

  • 16

  Trukket 39 ganger

  Sist trukket: 790 dager siden113 trekninger siden (22.02.2017)

  • 17

  Trukket 40 ganger

  Sist trukket: 734 dager siden105 trekninger siden (19.04.2017)

  • 18

  Trukket 28 ganger

  Sist trukket: 860 dager siden123 trekninger siden (14.12.2016)

  • 19

  Trukket 31 ganger

  Sist trukket: 769 dager siden110 trekninger siden (15.03.2017)

  • 20

  Trukket 31 ganger

  Sist trukket: 734 dager siden105 trekninger siden (19.04.2017)

  • 21

  Trukket 34 ganger

  Sist trukket: 727 dager siden104 trekninger siden (26.04.2017)

  • 22

  Trukket 29 ganger

  Sist trukket: 741 dager siden106 trekninger siden (12.04.2017)

  • 23

  Trukket 41 ganger

  Sist trukket: 720 dager siden103 trekninger siden (03.05.2017)

  • 24

  Trukket 28 ganger

  Sist trukket: 790 dager siden113 trekninger siden (22.02.2017)

  • 25

  Trukket 36 ganger

  Sist trukket: 769 dager siden110 trekninger siden (15.03.2017)

  • 26

  Trukket 30 ganger

  Sist trukket: 706 dager siden101 trekninger siden (17.05.2017)

  • 27

  Trukket 40 ganger

  Sist trukket: 720 dager siden103 trekninger siden (03.05.2017)

  • 28

  Trukket 32 ganger

  Sist trukket: 720 dager siden103 trekninger siden (03.05.2017)

  • 29

  Trukket 26 ganger

  Sist trukket: 741 dager siden106 trekninger siden (12.04.2017)

  • 30

  Trukket 30 ganger

  Sist trukket: 748 dager siden107 trekninger siden (05.04.2017)

  • 31

  Trukket 40 ganger

  Sist trukket: 706 dager siden101 trekninger siden (17.05.2017)

  • 32

  Trukket 37 ganger

  Sist trukket: 734 dager siden105 trekninger siden (19.04.2017)

  • 33

  Trukket 30 ganger

  Sist trukket: 706 dager siden101 trekninger siden (17.05.2017)

  • 34

  Trukket 42 ganger

  Sist trukket: 713 dager siden102 trekninger siden (10.05.2017)

  • 35

  Trukket 20 ganger

  Sist trukket: 706 dager siden101 trekninger siden (17.05.2017)

  • 36

  Trukket 32 ganger

  Sist trukket: 713 dager siden102 trekninger siden (10.05.2017)

  • 37

  Trukket 41 ganger

  Sist trukket: 853 dager siden122 trekninger siden (21.12.2016)

  • 38

  Trukket 26 ganger

  Sist trukket: 706 dager siden101 trekninger siden (17.05.2017)

  • 39

  Trukket 37 ganger

  Sist trukket: 741 dager siden106 trekninger siden (12.04.2017)

  • 40

  Trukket 29 ganger

  Sist trukket: 713 dager siden102 trekninger siden (10.05.2017)

  • 41

  Trukket 34 ganger

  Sist trukket: 727 dager siden104 trekninger siden (26.04.2017)

  • 42

  Trukket 36 ganger

  Sist trukket: 713 dager siden102 trekninger siden (10.05.2017)

  • 43

  Trukket 43 ganger

  Sist trukket: 797 dager siden114 trekninger siden (15.02.2017)

  • 44

  Trukket 26 ganger

  Sist trukket: 720 dager siden103 trekninger siden (03.05.2017)

  • 45

  Trukket 37 ganger

  Sist trukket: 748 dager siden107 trekninger siden (05.04.2017)

  • 46

  Trukket 42 ganger

  Sist trukket: 769 dager siden110 trekninger siden (15.03.2017)

  • 47

  Trukket 32 ganger

  Sist trukket: 706 dager siden101 trekninger siden (17.05.2017)

  • 48

  Trukket 28 ganger

  Sist trukket: 713 dager siden102 trekninger siden (10.05.2017)

Hovedtall

  • 1

  Trukket 15 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 2

  Trukket 14 ganger

  Sist trukket: 167 dager siden24 trekninger siden (07.11.2018)

  • 3

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 20 dager siden3 trekninger siden (03.04.2019)

  • 4

  Trukket 11 ganger

  Sist trukket: 55 dager siden8 trekninger siden (27.02.2019)

  • 5

  Trukket 10 ganger

  Sist trukket: 34 dager siden5 trekninger siden (20.03.2019)

  • 6

  Trukket 11 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 7

  Trukket 7 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 8

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 41 dager siden6 trekninger siden (13.03.2019)

  • 9

  Trukket 17 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 10

  Trukket 10 ganger

  Sist trukket: 34 dager siden5 trekninger siden (20.03.2019)

  • 11

  Trukket 14 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 12

  Trukket 10 ganger

  Sist trukket: 62 dager siden9 trekninger siden (20.02.2019)

  • 13

  Trukket 16 ganger

  Sist trukket: 55 dager siden8 trekninger siden (27.02.2019)

  • 14

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 15

  Trukket 19 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 16

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 104 dager siden15 trekninger siden (09.01.2019)

  • 17

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 90 dager siden13 trekninger siden (23.01.2019)

  • 18

  Trukket 8 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 19

  Trukket 7 ganger

  Sist trukket: 244 dager siden35 trekninger siden (22.08.2018)

  • 20

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 97 dager siden14 trekninger siden (16.01.2019)

  • 21

  Trukket 18 ganger

  Sist trukket: 34 dager siden5 trekninger siden (20.03.2019)

  • 22

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 41 dager siden6 trekninger siden (13.03.2019)

  • 23

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 24

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 62 dager siden9 trekninger siden (20.02.2019)

  • 25

  Trukket 16 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 26

  Trukket 14 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 27

  Trukket 16 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 28

  Trukket 11 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 29

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 125 dager siden18 trekninger siden (19.12.2018)

  • 30

  Trukket 14 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 31

  Trukket 9 ganger

  Sist trukket: 41 dager siden6 trekninger siden (13.03.2019)

  • 32

  Trukket 20 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 33

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 97 dager siden14 trekninger siden (16.01.2019)

  • 34

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 34 dager siden5 trekninger siden (20.03.2019)

  • 35

  Trukket 9 ganger

  Sist trukket: 55 dager siden8 trekninger siden (27.02.2019)

  • 36

  Trukket 7 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 37

  Trukket 16 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 38

  Trukket 9 ganger

  Sist trukket: 160 dager siden23 trekninger siden (14.11.2018)

  • 39

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 40

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 104 dager siden15 trekninger siden (09.01.2019)

  • 41

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 104 dager siden15 trekninger siden (09.01.2019)

  • 42

  Trukket 11 ganger

  Sist trukket: 125 dager siden18 trekninger siden (19.12.2018)

  • 43

  Trukket 8 ganger

  Sist trukket: 62 dager siden9 trekninger siden (20.02.2019)

  • 44

  Trukket 14 ganger

  Sist trukket: 20 dager siden3 trekninger siden (03.04.2019)

  • 45

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 83 dager siden12 trekninger siden (30.01.2019)

  • 46

  Trukket 14 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 47

  Trukket 15 ganger

  Sist trukket: 20 dager siden3 trekninger siden (03.04.2019)

  • 48

  Trukket 8 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

Viking Ball

  • 1

  Trukket 19 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 2

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 41 dager siden6 trekninger siden (13.03.2019)

  • 3

  Trukket 8 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 4

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 69 dager siden10 trekninger siden (13.02.2019)

  • 5

  Trukket 10 ganger

  Sist trukket: 62 dager siden9 trekninger siden (20.02.2019)

  • 6

  Trukket 14 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 7

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 8

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 76 dager siden11 trekninger siden (06.02.2019)

Hovedtall

  • 1

  Trukket 45 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 2

  Trukket 60 ganger

  Sist trukket: 167 dager siden24 trekninger siden (07.11.2018)

  • 3

  Trukket 44 ganger

  Sist trukket: 20 dager siden3 trekninger siden (03.04.2019)

  • 4

  Trukket 45 ganger

  Sist trukket: 55 dager siden8 trekninger siden (27.02.2019)

  • 5

  Trukket 43 ganger

  Sist trukket: 34 dager siden5 trekninger siden (20.03.2019)

  • 6

  Trukket 45 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 7

  Trukket 46 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 8

  Trukket 54 ganger

  Sist trukket: 41 dager siden6 trekninger siden (13.03.2019)

  • 9

  Trukket 51 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 10

  Trukket 47 ganger

  Sist trukket: 34 dager siden5 trekninger siden (20.03.2019)

  • 11

  Trukket 44 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 12

  Trukket 37 ganger

  Sist trukket: 62 dager siden9 trekninger siden (20.02.2019)

  • 13

  Trukket 61 ganger

  Sist trukket: 55 dager siden8 trekninger siden (27.02.2019)

  • 14

  Trukket 51 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 15

  Trukket 57 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 16

  Trukket 51 ganger

  Sist trukket: 104 dager siden15 trekninger siden (09.01.2019)

  • 17

  Trukket 53 ganger

  Sist trukket: 90 dager siden13 trekninger siden (23.01.2019)

  • 18

  Trukket 36 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 19

  Trukket 38 ganger

  Sist trukket: 244 dager siden35 trekninger siden (22.08.2018)

  • 20

  Trukket 44 ganger

  Sist trukket: 97 dager siden14 trekninger siden (16.01.2019)

  • 21

  Trukket 52 ganger

  Sist trukket: 34 dager siden5 trekninger siden (20.03.2019)

  • 22

  Trukket 41 ganger

  Sist trukket: 41 dager siden6 trekninger siden (13.03.2019)

  • 23

  Trukket 54 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 24

  Trukket 40 ganger

  Sist trukket: 62 dager siden9 trekninger siden (20.02.2019)

  • 25

  Trukket 52 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 26

  Trukket 44 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 27

  Trukket 56 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 28

  Trukket 43 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 29

  Trukket 39 ganger

  Sist trukket: 125 dager siden18 trekninger siden (19.12.2018)

  • 30

  Trukket 44 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 31

  Trukket 49 ganger

  Sist trukket: 41 dager siden6 trekninger siden (13.03.2019)

  • 32

  Trukket 57 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 33

  Trukket 43 ganger

  Sist trukket: 97 dager siden14 trekninger siden (16.01.2019)

  • 34

  Trukket 55 ganger

  Sist trukket: 34 dager siden5 trekninger siden (20.03.2019)

  • 35

  Trukket 29 ganger

  Sist trukket: 55 dager siden8 trekninger siden (27.02.2019)

  • 36

  Trukket 39 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 37

  Trukket 57 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 38

  Trukket 35 ganger

  Sist trukket: 160 dager siden23 trekninger siden (14.11.2018)

  • 39

  Trukket 49 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 40

  Trukket 41 ganger

  Sist trukket: 104 dager siden15 trekninger siden (09.01.2019)

  • 41

  Trukket 47 ganger

  Sist trukket: 104 dager siden15 trekninger siden (09.01.2019)

  • 42

  Trukket 47 ganger

  Sist trukket: 125 dager siden18 trekninger siden (19.12.2018)

  • 43

  Trukket 51 ganger

  Sist trukket: 62 dager siden9 trekninger siden (20.02.2019)

  • 44

  Trukket 40 ganger

  Sist trukket: 20 dager siden3 trekninger siden (03.04.2019)

  • 45

  Trukket 49 ganger

  Sist trukket: 83 dager siden12 trekninger siden (30.01.2019)

  • 46

  Trukket 56 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 47

  Trukket 47 ganger

  Sist trukket: 20 dager siden3 trekninger siden (03.04.2019)

  • 48

  Trukket 36 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

Viking Ball

  • 1

  Trukket 19 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 2

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 41 dager siden6 trekninger siden (13.03.2019)

  • 3

  Trukket 8 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 4

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 69 dager siden10 trekninger siden (13.02.2019)

  • 5

  Trukket 10 ganger

  Sist trukket: 62 dager siden9 trekninger siden (20.02.2019)

  • 6

  Trukket 14 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 7

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 8

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 76 dager siden11 trekninger siden (06.02.2019)

Mest vanlige tall

  • 2

  Trukket 46 ganger

  Sist trukket: 804 dager siden115 trekninger siden (08.02.2017)

  • 13

  Trukket 45 ganger

  Sist trukket: 720 dager siden103 trekninger siden (03.05.2017)

  • 43

  Trukket 43 ganger

  Sist trukket: 797 dager siden114 trekninger siden (15.02.2017)

  • 34

  Trukket 42 ganger

  Sist trukket: 713 dager siden102 trekninger siden (10.05.2017)

  • 46

  Trukket 42 ganger

  Sist trukket: 769 dager siden110 trekninger siden (15.03.2017)

  • 8

  Trukket 41 ganger

  Sist trukket: 727 dager siden104 trekninger siden (26.04.2017)

  • 32

  Trukket 20 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 15

  Trukket 19 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 21

  Trukket 18 ganger

  Sist trukket: 34 dager siden5 trekninger siden (20.03.2019)

  • 9

  Trukket 17 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 13

  Trukket 16 ganger

  Sist trukket: 55 dager siden8 trekninger siden (27.02.2019)

  • 25

  Trukket 16 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 1

  Trukket 19 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 6

  Trukket 14 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 8

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 76 dager siden11 trekninger siden (06.02.2019)

  • 2

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 41 dager siden6 trekninger siden (13.03.2019)

  • 4

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 69 dager siden10 trekninger siden (13.02.2019)

  • 7

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 13

  Trukket 61 ganger

  Sist trukket: 55 dager siden8 trekninger siden (27.02.2019)

  • 2

  Trukket 60 ganger

  Sist trukket: 167 dager siden24 trekninger siden (07.11.2018)

  • 15

  Trukket 57 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 32

  Trukket 57 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 37

  Trukket 57 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 27

  Trukket 56 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 1

  Trukket 19 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 6

  Trukket 14 ganger

  Sist trukket: 6 dager siden1 trekning siden (17.04.2019)

  • 8

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 76 dager siden11 trekninger siden (06.02.2019)

  • 2

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 41 dager siden6 trekninger siden (13.03.2019)

  • 4

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 69 dager siden10 trekninger siden (13.02.2019)

  • 7

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

Minst trukne tall

  • 35

  Trukket 20 ganger

  Sist trukket: 706 dager siden101 trekninger siden (17.05.2017)

  • 29

  Trukket 26 ganger

  Sist trukket: 741 dager siden106 trekninger siden (12.04.2017)

  • 38

  Trukket 26 ganger

  Sist trukket: 706 dager siden101 trekninger siden (17.05.2017)

  • 44

  Trukket 26 ganger

  Sist trukket: 720 dager siden103 trekninger siden (03.05.2017)

  • 12

  Trukket 27 ganger

  Sist trukket: 727 dager siden104 trekninger siden (26.04.2017)

  • 18

  Trukket 28 ganger

  Sist trukket: 860 dager siden123 trekninger siden (14.12.2016)

  • 7

  Trukket 7 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 19

  Trukket 7 ganger

  Sist trukket: 244 dager siden35 trekninger siden (22.08.2018)

  • 36

  Trukket 7 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 18

  Trukket 8 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 43

  Trukket 8 ganger

  Sist trukket: 62 dager siden9 trekninger siden (20.02.2019)

  • 48

  Trukket 8 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 3

  Trukket 8 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 5

  Trukket 10 ganger

  Sist trukket: 62 dager siden9 trekninger siden (20.02.2019)

  • 2

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 41 dager siden6 trekninger siden (13.03.2019)

  • 4

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 69 dager siden10 trekninger siden (13.02.2019)

  • 7

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 8

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 76 dager siden11 trekninger siden (06.02.2019)

  • 35

  Trukket 29 ganger

  Sist trukket: 55 dager siden8 trekninger siden (27.02.2019)

  • 38

  Trukket 35 ganger

  Sist trukket: 160 dager siden23 trekninger siden (14.11.2018)

  • 18

  Trukket 36 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 48

  Trukket 36 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 12

  Trukket 37 ganger

  Sist trukket: 62 dager siden9 trekninger siden (20.02.2019)

  • 19

  Trukket 38 ganger

  Sist trukket: 244 dager siden35 trekninger siden (22.08.2018)

  • 3

  Trukket 8 ganger

  Sist trukket: 13 dager siden2 trekninger siden (10.04.2019)

  • 5

  Trukket 10 ganger

  Sist trukket: 62 dager siden9 trekninger siden (20.02.2019)

  • 2

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 41 dager siden6 trekninger siden (13.03.2019)

  • 4

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 69 dager siden10 trekninger siden (13.02.2019)

  • 7

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 8

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 76 dager siden11 trekninger siden (06.02.2019)

Tall med lengst opphold

  • 6

  Trukket 34 ganger

  Sist trukket: 860 dager siden123 trekninger siden (14.12.2016)

  • 18

  Trukket 28 ganger

  Sist trukket: 860 dager siden123 trekninger siden (14.12.2016)

  • 37

  Trukket 41 ganger

  Sist trukket: 853 dager siden122 trekninger siden (21.12.2016)

  • 1

  Trukket 30 ganger

  Sist trukket: 839 dager siden120 trekninger siden (04.01.2017)

  • 7

  Trukket 39 ganger

  Sist trukket: 811 dager siden116 trekninger siden (01.02.2017)

  • 2

  Trukket 46 ganger

  Sist trukket: 804 dager siden115 trekninger siden (08.02.2017)

  • 19

  Trukket 7 ganger

  Sist trukket: 244 dager siden35 trekninger siden (22.08.2018)

  • 2

  Trukket 14 ganger

  Sist trukket: 167 dager siden24 trekninger siden (07.11.2018)

  • 38

  Trukket 9 ganger

  Sist trukket: 160 dager siden23 trekninger siden (14.11.2018)

  • 29

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 125 dager siden18 trekninger siden (19.12.2018)

  • 42

  Trukket 11 ganger

  Sist trukket: 125 dager siden18 trekninger siden (19.12.2018)

  • 16

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 104 dager siden15 trekninger siden (09.01.2019)

  • 8

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 76 dager siden11 trekninger siden (06.02.2019)

  • 4

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 69 dager siden10 trekninger siden (13.02.2019)

  • 5

  Trukket 10 ganger

  Sist trukket: 62 dager siden9 trekninger siden (20.02.2019)

  • 7

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 2

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 41 dager siden6 trekninger siden (13.03.2019)

  • 1

  Trukket 19 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

  • 19

  Trukket 38 ganger

  Sist trukket: 244 dager siden35 trekninger siden (22.08.2018)

  • 2

  Trukket 60 ganger

  Sist trukket: 167 dager siden24 trekninger siden (07.11.2018)

  • 38

  Trukket 35 ganger

  Sist trukket: 160 dager siden23 trekninger siden (14.11.2018)

  • 29

  Trukket 39 ganger

  Sist trukket: 125 dager siden18 trekninger siden (19.12.2018)

  • 42

  Trukket 47 ganger

  Sist trukket: 125 dager siden18 trekninger siden (19.12.2018)

  • 16

  Trukket 51 ganger

  Sist trukket: 104 dager siden15 trekninger siden (09.01.2019)

  • 8

  Trukket 13 ganger

  Sist trukket: 76 dager siden11 trekninger siden (06.02.2019)

  • 4

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 69 dager siden10 trekninger siden (13.02.2019)

  • 5

  Trukket 10 ganger

  Sist trukket: 62 dager siden9 trekninger siden (20.02.2019)

  • 7

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 48 dager siden7 trekninger siden (06.03.2019)

  • 2

  Trukket 12 ganger

  Sist trukket: 41 dager siden6 trekninger siden (13.03.2019)

  • 1

  Trukket 19 ganger

  Sist trukket: 27 dager siden4 trekninger siden (27.03.2019)

Vanligste par

  • 8
  • 13

  Trukket 12 ganger

  • 2
  • 25

  Trukket 11 ganger

  • 2
  • 31

  Trukket 10 ganger

  • 13
  • 23

  Trukket 10 ganger

  • 37
  • 45

  Trukket 10 ganger

  • 5
  • 45

  Trukket 9 ganger

  • 25
  • 27

  Trukket 6 ganger

  • 3
  • 32

  Trukket 5 ganger

  • 5
  • 21

  Trukket 5 ganger

  • 6
  • 23

  Trukket 5 ganger

  • 11
  • 47

  Trukket 5 ganger

  • 15
  • 45

  Trukket 5 ganger

  • 8
  • 13

  Trukket 15 ganger

  • 13
  • 23

  Trukket 13 ganger

  • 1
  • 43

  Trukket 12 ganger

  • 2
  • 25

  Trukket 12 ganger

  • 2
  • 31

  Trukket 12 ganger

  • 3
  • 32

  Trukket 12 ganger

Vanligste påfølgende par

  • 13
  • 14

  Trukket 7 ganger

  • 2
  • 3

  Trukket 6 ganger

  • 7
  • 8

  Trukket 6 ganger

  • 14
  • 15

  Trukket 6 ganger

  • 28
  • 29

  Trukket 6 ganger

  • 36
  • 37

  Trukket 6 ganger

  • 29
  • 30

  Trukket 4 ganger

  • 33
  • 34

  Trukket 4 ganger

  • 3
  • 4

  Trukket 3 ganger

  • 8
  • 9

  Trukket 3 ganger

  • 14
  • 15

  Trukket 3 ganger

  • 25
  • 26

  Trukket 3 ganger

  • 14
  • 15

  Trukket 9 ganger

  • 7
  • 8

  Trukket 8 ganger

  • 8
  • 9

  Trukket 8 ganger

  • 13
  • 14

  Trukket 8 ganger

  • 28
  • 29

  Trukket 8 ganger

  • 33
  • 34

  Trukket 8 ganger

Vanligste tredoble

  • 2
  • 25
  • 31

  Trukket 4 ganger

  • 5
  • 27
  • 45

  Trukket 4 ganger

  • 6
  • 23
  • 26

  Trukket 4 ganger

  • 8
  • 13
  • 23

  Trukket 4 ganger

  • 1
  • 13
  • 43

  Trukket 3 ganger

  • 1
  • 16
  • 43

  Trukket 3 ganger

  • 5
  • 8
  • 21

  Trukket 3 ganger

  • 16
  • 29
  • 30

  Trukket 3 ganger

  • 17
  • 29
  • 30

  Trukket 3 ganger

  • 20
  • 25
  • 44

  Trukket 3 ganger

  • 1
  • 6
  • 23

  Trukket 2 ganger

  • 1
  • 14
  • 15

  Trukket 2 ganger

  • 5
  • 8
  • 21

  Trukket 5 ganger

  • 1
  • 13
  • 43

  Trukket 4 ganger

  • 2
  • 25
  • 31

  Trukket 4 ganger

  • 3
  • 4
  • 13

  Trukket 4 ganger

  • 5
  • 27
  • 45

  Trukket 4 ganger

  • 6
  • 23
  • 26

  Trukket 4 ganger

Vanligste påfølgende tredoble

  • 6
  • 7
  • 8

  Trukket 1 gang

  • 7
  • 8
  • 9

  Trukket 1 gang

  • 8
  • 9
  • 10

  Trukket 1 gang

  • 11
  • 12
  • 13

  Trukket 1 gang

  • 12
  • 13
  • 14

  Trukket 1 gang

  • 13
  • 14
  • 15

  Trukket 1 gang

  • 10
  • 11
  • 12

  Trukket 1 gang

  • 25
  • 26
  • 27

  Trukket 1 gang

  • 38
  • 39
  • 40

  Trukket 1 gang

  • 6
  • 7
  • 8

  Trukket 1 gang

  • 7
  • 8
  • 9

  Trukket 1 gang

  • 8
  • 9
  • 10

  Trukket 1 gang

  • 10
  • 11
  • 12

  Trukket 1 gang

  • 11
  • 12
  • 13

  Trukket 1 gang

  • 12
  • 13
  • 14

  Trukket 1 gang