Systemspill

Systemspill kan forbedre sjansene dine til å vinne en Vikinglotto-premie, siden de lar deg dekke et bredt spekter tallkombinasjoner. De fleste systemer fungerer på en lignende måte. Du velger ett sett med Vikinglotto-tall før alle mulige kombinasjoner av dem deltar i trekningen.

Ved å spille systemtall kan du generere flere linjer med lottotall raskt, uten å måtte velge hver enkelt manuelt. For å spille et system velger du åtte eller flere tall, og hver mulige kombinasjon vil delta i trekningen.

Dersom du for eksempel spilte et systemspill med de seks hovedtallene – 1, 2, 3, 4, 5 og 6 – og to vikingtall – 7 og 8 – deltar du i trekningen med to rekker, siden det kun er to mulige vinnerkombinasjoner:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 og Viking 7
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 og Viking 8

Dersom du spiller ti hovedtall og to vikingtall i et system, deltar du med 420 rekker siden det er 420 mulig kombinasjoner av disse tallene.

Tabellen nedenfor viser hvor mange rekker du må levere for å delta i Vikinglotto, basert på de mest vanlige systemkombinasjonene. Husk at du må betale for hver rekke du leverer. Dersom du spiller et 420-linjers system må du betale for alle 420.

Valgte tal (hoved + viking) Antall rekker levert til trekningen
7 + 1 7
7 + 2 14
8 + 1 28
7 + 8 56
8 + 3 84
8 + 4 112
9 + 2 168
8 + 8 224
10 + 2 420

Systemkalkulator

Systemkalkulatoren nedenfor viser deg hver mulige kombinasjon av tall som lages når du spiller et bestemt system. Du kan også se hvor mange kombinasjoner det vil generere totalt, samt oddsen for å vinne jackpoten når alle spilles i samme spillet.

For å benytte kalkulatoren velges opptil 13 hovedtall og opptil 8 vikingtall på rutenettet. Nedenfor nettet kan du se hvor mange du har valgt, hvor mange kombinasjoner dette vil lage og oddsen for å vinne jackpoten. Når du er ferdig med å velge tallene dine, benytter du knappen med ‘vis alle kombinasjoner’ for å se hver individuelle tallkombinasjon som systemet lagde.

Rekkekalkulator

Vikingtall

1 2 3 4 5 6

Hovedball

0

Vikingball

0

Kombinasjoner*

0

*Odds: 0

Vis alle kombinasjoner

Vinne med systemer

Jo flere tall du spiller i et system, desto større sjanser for at du vinner. Dette siden du deltar med flere rekker i trekningen. Du får også sjansen til å vinne flere premie, siden hver rekke genereres fra samme tallspekter.

Dersom du for eksempel spiller et 7+1 system og en av rekkene dine matcher med alle seks hovedtallene og vikingtallet som trekkes, da vil dine seks øvrige rekker også vinne en premie på et lavere nivå, som vist nedenfor:

Tall spilt i system Vinnende vikinglottotall trukket
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8
Spilte kombinasjoner Tall matcher med vinnerlinjen Premie
1, 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 Jackpot
1, 2, 3, 4, 5, 7 + Viking 8 1, 2, 3, 4, 5 + Viking 8 5 + 1 nivå
1, 2, 3, 4, 6, 7 + Viking 8 1, 2, 3, 4, 6 + Viking 8 5 + 1 nivå
1, 2, 3, 5, 6, 7 + Viking 8 1, 2, 3, 5, 6 + Viking 8 5 + 1 nivå
1, 2, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 1, 2, 4, 5, 6 + Viking 8 5 + 1 nivå
1, 3, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 1, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 5 + 1 nivå
2, 3, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 5 + 1 nivå

Dersom du spiller et 10+2 system og en linje matcher alle seks tallene pluss vikingtallet, da vil 389 av dine øvrige rekker også vinne en premie. Følgende tabell viser hvor mange av linjene dine som vinner når du spiller noen av de vanligste systemene.

7+1 System Antall vinnerrekker per premienivå
6 + 1 6 5 + 1 5 4 + 1 4 3 + 1 3
Riktige tall 6 + 1 1 6
6 1 6
5 + 1 2 5
5 2 5
4 + 1 3 4
4 3 4
3 + 1 4
3 4
7+2 System Antall vinnerrekker per premienivå
6 + 1 6 5 + 1 5 4 + 1 4 3 + 1 3
Riktige tall 6 + 1 1 1 6 6
6 2 12
5 + 1 2 2 5 5
5 4 10
4 + 1 3 3 4 4
4 6 8
3 + 1 4 4
3 8
8+1 System Antall vinnerrekker per premienivå
6 + 1 6 5 + 1 5 4 + 1 4 3 + 1 3
Riktige tall 6 + 1 1 12 15
6 1 12 15
5 + 1 3 15 10
5 3 15 10
4 + 1 6 16
4 6 16
3 + 1 10
3 10
7+8 System Antall vinnerrekker per premienivå
6 + 1 6 5 + 1 5 4 + 1 4 3 + 1 3
Riktige tall 6 + 1 1 7 6 42
6
5 + 1 2 14 5 35
5
4 + 1 3 21 4 28
4
3 + 1 4 28
3

Siden du spiller alle åtte vikingtallene, er du garanter tå matche vikingtalltrekningen

8+3 System Antall vinnerrekker per premienivå
6 + 1 6 5 + 1 5 4 + 1 4 3 + 1 3
Riktige tall 6 + 1 1 2 12 24 15 30
6 3 36 45
5 + 1 3 6 15 30 10 20
5 9 45 30
4 + 1 6 12 16 32
4 18 48
3 + 1 10 20
3 30
8+4 System Antall vinnerrekker per premienivå
6 + 1 6 5 + 1 5 4 + 1 4 3 + 1 3
Riktige tall 6 + 1 1 3 12 36 15 45
6 4 48 60
5 + 1 3 9 15 45 10 30
5 12 60 40
4 + 1 6 18 16 48
4 24 64
3 + 1 10 30
3 40
9+2 System Antall vinnerrekker per premienivå
6 + 1 6 5 + 1 5 4 + 1 4 3 + 1 3
Riktige tall 6 + 1 1 1 18 18 45 45 20 20
6 2 36 90 40
5 + 1 4 4 30 30 40 40
5 8 60 80
4 + 1 10 10 40 40
4 20 80
3 + 1 20 20
3 40
8+8 System Antall vinnerrekker per premienivå
6 + 1 6 5 + 1 5 4 + 1 4 3 + 1 3
Riktige tall 6 + 1 1 7 12 84 15 105
6
5 + 1 3 21 15 105 10 70
5
4 + 1 6 42 16 112
4
3 + 1 10 70
3

*Siden du spiller alle åtte vikingtallene, er du garanter tå matche vikingtalltrekningen

10+2 System Antall vinnerrekker per premienivå
6 + 1 6 5 + 1 5 4 + 1 4 3 + 1 3
Riktige tall 6 + 1 1 1 24 24 90 90 80 80
6 2 48 180 160
5 + 1 5 5 50 50 100 100
5 10 100 200
4 + 1 15 15 80 80
4 30 160
3 + 1 35 35
3 70
Syndikater

Syndikater og andelslag

Spilling av andelslag sammen med andre spillere er også en god metode for å forbedre vinnersjansene dine. I tradisjonelle syndikater går et antall spillere sammen om å kjøpe flere rekker med lottotall. Alle vunnede premier deles så mellom hver spiller. Noen personer i et syndikat kan bidra med flere penger for å få en større del av eventuelle gevinster.

Andelslag tar dette ett skritt videre, ved å la deg spillet et systemspill med andre spillere. Ideen er den samme som for et syndikat hvor du kjøper en andel av flere rekker med lottotall, bortsett fra at med andelslag spiller du et systemspill som beskrevet ovenfor. Dette er en av de beste måtene til å øke vinnersjansene dine, siden du får en andel av mange tallrekker uten å spille mer penger. Tabellen nedenfor viser de vanligste systemspillene som du kan spille som en del av et andelslag.

Andelslag Spilte systemer Antall rekker
100 rekker 8+3 84
7+2 14
6+2 2
200 rekker 8+7 196
6+4 4
400 rekker 9+4 336
7+8 56
6+8 8
600 rekker 10+2 420
9+2 168
6+8 8
6+4 4
1 000 rekker 11+2 924
7+8 56
7+2 14
6+6 6