Information

Vill du veta mer om Vikinglotto? Det här hjälp- och informationsavsnittet ger dig allt du behöver för att spela spelet. Spelets regler kan variera mellan länderna eftersom vart och ett har egna lotteribolag och tillsynsmyndigheter. En del spelar spelen på olika sätt, och det är viktigt att känna till vilka steg som behöver göras för att vara med i en Vikinglotto-dragning.

Här hittar du uppgifter om hur du spelar, vad du behöver göra om du har vunnit ett pris, oddsen för att vinna, svaren på de vanligaste frågorna och mycket mer.