Skatt på Vikinglotto-vinster

Skatt tas ut på lotterivinster i två av de nio deltagarländerna i Vikinglotto. Hur stor din nettovinst blir är inte alltid så lätt att veta, och det är inte så enkelt som att titta på den utannonserade jackpotten eller vänta på att resultaten publiceras. Vissa länder tar ut en skatt på lotterivinster och din nettovinst kan bli lägre än det utannonserade vinstbeloppet beroende på i vilket land du har spelat.

I länder som t.ex. Danmark och Estland ansvarar lotteribolaget för att betala in skatten på vinsterna, vilket betyder att det inte uppstår några fler skatteförpliktelser för vinnarna. I dessa fall anges vinstbeloppen efter skatt.

Följande tabell visar hur much skatt lotterivinnare i vart och ett av deltagarländerna måste betala:

Land Skatter
Belgian Flag Belgien
Inga skatter
Danmark Danmark
Estland Estland
Finland Finland
Island Island
Lettland Lettland
Vinster från 3 000 till 55 000 EUR belastas med en skattesats på 23 %. Vinster över 55 000 EUR beskattas till 31,4 %
Litauen Litauen
Inga skatter
Norge Norge
Slovenien Slovenien
Vinster på 300 EUR och högre beskattas till 15 %
Sverige Sverige
Inga skatter

Skatteförpliktelserna beror på var du spelar och inte på var du bor. Om du köper en Vikinglotto-lott utomlands medan du är på semester i ett land som beskattar lotterivinster kommer alla vinster att beskattas lokalt. Du kan bara hämta ut vinster i det land där du köpte lotten.

Majoriteten av Vikinglotto-länderna beskattar inte vinster, men all ränta på utbetalda klumpsummor kan anses vara en inkomst som därmed blir föremål för beskattning. Det innebär att även om den ursprungliga beloppet som betalades ut till dig kan vara undantaget från beskattning, men ytterligare medel från räntan på vinstbeloppen kan beskattas baserat på de nivåer som gäller i det land där du är mantalsskriven.

Beskattningen kan också variera kraftigt mellan personer beroende på deras personliga omständigheter, och spelare som vinner Vikinglotto-vinster rekommenderas att söka finansrådgivning.