Förbehåll

Take That Ltd. och Euro-Jackpot.net är på intet sätt anslutna till, associerade med, godkända eller rekommenderade av någon av de officiella arrangörerna av Viking-Lotto.

Informationen som finns på Viking-Lotto.net är endast avsedd för spelare och presumtiva spelare av Vikinglotto och andra europeiska lotterier. Dessa sidor visas uteslutande i informationssyfte och är inte avsedda att uppmuntra deltagande i Vikinglotto eller något annat lotteri. Informationen på denna webbplats utgör inget erbjudande eller någon inbjudan att för Viking-Lotto.nets räkning delta i något lotteri.

Viking-Lotto.net erbjuds kostnadsfritt och vi har lagt ner stort arbete på att kontrollera att information, nyheter och lotteriresultat på webbplatsen är korrekta. Du kan dock inte förutsätta att webbplatsen Viking-Lotto.net är felfri eller att webbplatsen är lämplig för ditt specifika användningssyfte. Vi uppmanar dig att söka specialiserad och professionell rådgivning där så krävs. Lotteriresultaten som publiceras på våra sidor ska inte tas för givna, eftersom det finns risk för fel, och alla vinnande och inte vinnande lotter måste dubbelkollas.

Länkar som finns på webbplatsen Viking-Lotto.net är enbart avsedda som en service till dig och innebär inte att Viking-Lotto.net rekommenderar eller godkänner några andra webbplatser, deras innehåll eller de organisationer som driver dem.